T: 777 564 561

E: peskova@neuropsychologiebrno.cz

Jsem Kristina a práci psycholožky se věnuji od roku 2013. Po absolvování studia psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity jsem sbírala své první pracovní zkušenosti při práci s dětmi a jejich rodinami v pedagogicko-psychologické poradně a posléze ve Fondu ohrožených dětí Klokánek. Lákala mě vždy práce s dospělou klientelou v prostředí klinické psychologie, v roce 2014 jsem proto nastoupila do Fakultní nemocnice Brno, kde dodnes pracuji jako psycholožka na Neurologické klinice a Spinální jednotce Kliniky úrazové chirurgie, kde se věnuji práci s dospělými ambulantními i hospitalizovanými pacienty a jejich blízkými. Mám zkušenosti s krizovou intervencí a psychoterapií převážně u neurologicky nemocných či u osob po úrazech, zejména páteře, dále pak s psychologickou diagnostikou. Moje srdcová oblast je neuropsychologie, tedy péče o neurologické klienty a jejich blízké. Baví mě neurokognitivní trénink a kontakt se studenty, proto jsem ráda přijala nabídku externě spolupracovat při výuce stejnojmenného předmětu na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Ráda se pravidelně dále vzdělávám. Jsem ve specializačním vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Absolvovala jsem kurzy zaměřené na práci s vybranými psychodiagnostickými metodami, krizovou intervenci a v roce 2019 certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých akreditovaný MZČR. V roce 2021 jsem ukončila komplexní psychoterapeutický výcvik Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta (PCA). V rámci psychoterapie je mi blízký nedirektivní empatický přístup respektující jedinečnost a svobodu každého člověka, který nabízí přijetí a pomoc s Vašimi tématy v bezpečném a důvěrném prostředí.