Máte pocit, že si těžko vybavujete některá slova či informace, jste roztržití, těžko plánujete nebo Vás na tyto potíže upozorňuje vaše okolí? Pozorujete u sebe poruchy paměti, větší zapomínání nebo výpadky paměti? V případě, že máte obavy, že Vaše paměť, pozornost nebo jiné kognitivní (poznávací) funkce nefungují dobře, můžete se na nás obrátit. Nabízíme speciální neuropsychologické vyšetření, které individuálně nastavujeme podle Vašich potíží.

Jak neuropsychologické vyšetření probíhá?

Kromě detailního rozhovoru Vás čeká sada psychologických testů, které nám pomohou zodpovědět otázku, jak Vaše kognice funguje a zda je v některé z jejích oblastí přítomno oslabení. Obvykle se potkáváme s klienty třikrát. Poprvé na úvodní rozhovor, kde probereme Vaše potíže. Podruhé na samotné testy a potřetí na sdělení výsledků a předání doporučení, jak lze funkce dále rozvíjet a trénovat.

Délka vyšetření je velmi individuální, obvykle celkově trvá 4 až 6 hodin.

Neuropsychologické vyšetření umíme přizpůsobit klientům se specifickými potřebami. Nabízíme ho klientům s motorickým, zrakovým, nebo sluchovým znevýhodněním. Vyšetření můžeme provést i v anglickém jazyce.

Pokud potřebujete z neuropsychologického vyšetření sepsat písemný nález, nabízíme i tuto variantu. Nález obsahuje okomentované výsledky ze všech provedených testů a závěr včetně doporučení.

Po vyšetření Vám můžeme nabídnout individuálně nastavený trénink paměti či jiných kognitivních funkcí dle Vašich potřeb.