Jsme tým psychologů, které spojuje chuť společně s druhými hledat cesty, jak se v životě cítit lépe. Potkali jsme se při práci v nemocnici a rozhodli jsme se využít naše zkušenosti v soukromé praxi a nabídnout klientům další možnosti psychologické péče. Najdete u nás širokou nabídku psychologických služeb v centru Brna, v krátkých objednacích lhůtách. Nabízíme odborný přístup na místě, kde se budete cítit dobře.

Mgr. Kristina Pešková

Je mi blízký nedirektivní empatický přístup respektující jedinečnost a
svobodu každého člověka, který nabízí přijetí a pomoc s Vašimi tématy v bezpečném a důvěrném
prostředí.

Mgr. Petra Strádalová

Jako psycholožka se dlouhodobě věnuji pomoci lidem na cestě ke změně. Při práci respektuji jedinečnost životního příběhu každého svého klienta. Moc ráda uslyším i ten Váš.

Mgr. Patrik Žák

Základem mé práce, vycházející z gestalt psychoterapie, je utváření přijímajícího a otevřeného prostředí, ve kterém může klient sám sobě lépe porozumět, více si sebe uvědomovat a být tak se svým prožíváním svobodnější.