T: 730 256 993

E: zak@neuropsychologiebrno.cz

Jmenuji se Patrik a pomáhám provádět klienty směrem k větší svobodě ve svém prožívání skrze vlastní, bližší porozumění sebe sama. 

V bezpečném a přijímajícím prostředí, které s klienty spoluutváříme, nabízím prostor otevřít se se vším, s čím přicházíte, co Vás tíží, co chcete více přezkoumávat. Klienty v terapii provádím směrem k sobě i po emoční a tělesné stránce, díky čemu mohou být ve svém prožívání více svobodnější. Základ mé práce vychází z gestalt psychoterapie, jsem frekventantem druhého ročníku Gestalt Studií. 

Kromě psychoterapeutické práce se věnuji také neuropsychologické diagnostice. Pracuji jako psycholog ve zdravotnictví na Oddělení klinické psychologie FN Brno, primárně pro úsek Neurologické kliniky. Zde se věnuji nejen neuropsychologickým vyšetřením, ale i poskytováním krizové intervence a systematické psychoterapie pro neurologické pacienty. 

Úspěšně jsem v letech 2021-2022 absolvoval Certifikovaný kurz Klinické neuropsychologie dospělých. Magisterský studium psychologie jsem absolvoval na Masarykově univerzitě. Působil jsem také jako psycholog pro Práh Jižní Morava, kde jsem se zaměřoval na psychologické poradenství a diagnostiku ve studijní a pracovní oblasti.